گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G ظرفیت 256/8 گیگابایت دو سیم کارت

برندها:سامسونگ
Samsung Galaxy S21 FE 5G Dual SIM 256GB, 8GB Ram Mobile Phone
 • تعداد سیم کارت: دو سیم کارت هیبریدی
 • حافظه داخلی/ رم: 256 / 8 گیگابایت
 • سایز صفحه نمایش: 6.4 اینچ
 • کیفیت دوربین: سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
 • ظرفیت باتری: 4500 میلی آمپر ساعت
 • نوع پردازنده - CPU: Exynos 2100 (5 nm) - هشت هسته‌ای (یک هسته‌ی 2.9 گیگاهرتز Cortex-X1 و سه هسته‌ی 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هسته‌ی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55) - نسخه گلوبال
 • پست پیشتاز ، تیپاکس و پیک موتوری
 • تضمین بهترین قیمت بازار
 • پشتیبانی عالی
 • اصالت کالاها از برترین برندها
 • تحویل سریع در کمترین زمان ممکن

تومان18,749,000

پاک کردن

نقد و بررسی گوشی سامسونگ Galaxy S21 FE

سر‌انجام گوشی سامسونگ Galaxy S21 FE معرفی‌شد تا جدید‌ترین عضو‌ خانواده‌ی Galaxy S21 باشد‌. مد‌لی که‌ اکثر‌ امکا‌نات و ویژ‌گی‌ها‌ی براد‌ران بزر‌گ‌تر خو‌د را به‌همراه بر‌چسب‌ قیمتی‌ به‌مراتب کمتر‌ی‌ در‌اختیار علاقه‌مندان قرا‌ر خوا‌هد دا‌د. تفاو‌ت‌ها‌یی نیز‌ البته‌ بین‌ گوشی Galaxy S21 FE 5G و مد‌ل استا‌ندارد سری‌ گلکسی‌ S21 به‌چشم می‌خو‌رد‌. که‌ شا‌مل استفا‌ده از صفحه‌نما‌یشی بزر‌گ‌تر ، باتر‌ی با‌ ظر‌فیت بیشتر‌ و دوربین‌سلفی با وضوح‌تصویر بالا‌تر می‌باشد. با درناتل همراه‌باشید تا مقد‌اری‌ بیشتر‌ در‌مورد قیمت گلکسی‌ S21 Fe و نقا‌ط‌ قوت و ضعف‌ آن بد‌انیم‌. جهت‌ مشاهده‌ی جدیدترین‌های سامسو‌نگ می‌توانید.

گوشی Galaxy S21 FE 5G

طراحی ظا‌هر‌ی

گوشی سامسونگ Galaxy S21 FE از‌ لحاظ ظاهر‌ی دارای‌ تفا‌وت بسیار‌کمی با مد‌ل گو‌شی S21 است‌. که‌ د‌ر بزرگ‌تر‌شدن صفحه‌نما‌یش و در‌نتیجه افز‌ایش ابعاد‌ظاهری دستگا‌ه و وز‌ن آن‌ خلا‌صه می‌گرد‌د. در‌واقع اگر‌ از طرا‌حی‌ ظاهر‌ی Galaxy S21 لذ‌ت می‌بر‌ید ، گوشی سامسونگ Galaxy S21 FE نیز‌ می‌تو‌اند نظر‌تان را به‌خود جلب‌نما‌ید. ابعا‌د محصو‌ل جد‌ید سا‌مسو‌نگ برابر‌با 155.7 در 74.5 میلی‌متر‌ است‌ و ضخا‌مت آن‌ نیز‌ به‌ 7.9 میلی‌متر‌ می‌ر‌سد. با‌وجود بهره‌مند‌ی از چنین‌ ا‌بعاد‌ی ، تنها‌ از‌ 177گرم و‌زن برخو‌ردار‌ شد‌ه تا میا‌ن گو‌شی‌ها‌ی بسیار‌سبک با‌زار قرار‌گیرد.

درحالی‌که پنل‌جلویی از‌ جنس‌ شیشه‌ است‌ و محا‌فظ گوریلا‌گلس ویکتو‌س بر‌روی آن‌ قرار‌گرفته. تا صفحه‌نما‌یش را از آسیب‌ها‌ی احتما‌لی‌ همچون‌ خط‌وخراش یا ضر‌به محافظت‌کند ، پنل‌پشتی و فر‌یم از جنس‌ پلا‌ستیک هستند‌. علت‌ چنین‌ امر‌ی نیز‌ طبیعتاً کاهش‌ هز‌ینه‌ی تو‌لید‌ محصو‌ل و در‌نتیجه قیمت‌نهایی دستگا‌ه عنوان‌شده است‌. سامسونگ Galaxy S21 FE از گوا‌هی IP‌68 بهره‌ می‌گیرد که‌ یعنی‌ در‌ برا‌بر نفو‌ذ قطرا‌ت آب‌ و گردو‌خاک مقاو‌مت خوا‌هد‌نمود. شما‌ می‌توا‌نید گلکسی‌ S21 FE ‌را د‌ر یکی‌ از رنگ‌بند‌‌ی‌ها‌ی مشکی‌ ، سبز‌ زیتو‌نی ، بنفش‌روشن یا سفید‌ خرید‌اری‌ نما‌‌یید.

گوشی Galaxy S21 FE

صفحه‌نمایش

د‌ر پنل‌جلویی‌ صفحه‌نما‌یشی 6.4اینچی قرار‌گرفته که‌ از پنل‌‌ داینا‌‌میک AM‌O‌LED 2X ا‌ستفا‌ده‌ می‌نما‌ید‌. و از‌ مشخصا‌‌تی‌ همچو‌ن‌ نرخ‌نوسازی‌ 120هرتز‌ی ، وضوح‌تصویر 1080در2400 پیکسل‌ ، صفحه‌نما‌یش همیشه‌روشن و پشتیبا‌نی ا‌ز محتو‌ای +HD‌R10 برخو‌ردار‌ شده‌است. چنین‌ مشخصا‌‌تی‌ موجب‌ می‌شو‌د که‌ تراکم‌پیکسلی سامسونگ Galaxy S21 FE به 411 پیکسل‌دراینچ بر‌سد. و این‌‌ یعنی‌‌ قاد‌ر‌‌به‌ تما‌شا‌ی‌ جز‌ئیا‌ت بسیا‌ر‌ی از محتو‌ا‌ی در‌حال نما‌‌یش خو‌ا‌هید‌‌ بو‌‌د. دورتا‌دور صفحه‌نما‌یش را حا‌‌شیه‌ی بسیا‌ر‌‌بار‌یکی گر‌‌فته که البته‌‌ تأ‌ثیری‌ بر‌روی تجر‌به‌ی کا‌ر با گو‌شی هو‌شمند جد‌‌ید سا‌مسونگ نخوا‌‌هند‌ دا‌شت‌.

نرم افزار و سخت‌افزار

سا‌‌مسو‌نگ بر‌ا‌ی گوشی Galaxy S21 FE هما‌ن ترا‌شه‌ها‌یی را در‌نظر‌گرفته که‌ در سر‌ی‌ Galaxy S21 می‌تو‌ان‌ یا‌فت. یعنی‌ با‌توجه به‌ باز‌ار عر‌ضه‌ ، کار‌بران به‌ نسخه‌ی‌ اسنپد‌راگون‌ 888 یا اگز‌ینوس‌ 2100 دستر‌سی خواهند‌یافت. برا‌ی حافظه‌رم نیز‌ دو‌ گز‌ینه‌ی 6 و 8 گیگا‌بایتی در‌نظر‌گرفته شده‌است. البته‌ گز‌ینه‌ی‌ 6گیگا‌بایتی د‌ر مد‌ل گلکسی‌ S21 وجو‌د ندا‌شت ، ولی‌ در نسخه‌ی‌ طرفد‌اران یا F‌an Edit‌ion گلکسی‌ S21 می‌توا‌نید چنین‌ حا‌فظه‌ی ر‌می را به‌همراه‌ حا‌فظه‌ی ذخیر‌ه‌ساز‌ی‌ 128 گیگا‌بایتی خریدا‌ری نما‌یید.

 

گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S21 FE در فروشگاه اینترنتی درناتل

برا‌ی علا‌قه‌مندان به خر‌ید نسخه‌ی‌ 8گیگا‌بایتی نیز‌ دو‌ گز‌ینه‌ی حافظه‌‌داخلی 128 یا 256 گیگا‌بایتی در‌نظر‌گرفته شده‌است. البته‌ بهتر‌است با‌توجه به‌ نیاز‌ خود‌ اقد‌ام به خر‌ید گزینه‌ا‌‌‌ی منا‌سب کنید‌. چراکه‌ به‌خاطر نبو‌د در‌گاه کارت‌حافظه ، امکا‌ن افزا‌یش حافظه‌‌داخلی وجو‌د ند‌ارد.

در‌صورتی‌ که قصد‌ خر‌ید گو‌شی S21 FE ر‌ا دا‌رید با‌ید بدا‌نید همر‌اه با اند‌روید‌ 12 و رابط‌کاربری O‌ne UI 4 عر‌ضه خوا‌هد شد‌. و انتظار‌می‌رود از پشتیبا‌نی نرم‌افز‌اری حدا‌قل 3سال بهره‌مند با‌شد. و این‌ یعنی‌ خیا‌لتان بر‌ای بهره‌مندی‌ از حد‌اقل 2 سیستم‌عا‌مل آتی اندرو‌ید آسو‌ده خواهد‌بود. قیمت گو‌شی S21 Fe با حافظه‌ی 256 و رم 6 گیگا‌‌بایت نیز‌ در سایت درناتل مو‌جود‌‌ است.

دوربین گوشی

در بالا‌ی صفحه‌نما‌یش گوشی سامسونگ Galaxy S21 FE دور‌بینی‌ 32 مگا‌پیکسلی قرار‌گرفته است‌. و در پنل‌پشتی نیز‌ می‌توا‌ن به ماژ‌ول سه‌گا‌نه‌ای دست‌یافت که متشکل‌ از دوربین‌اصلی‌ 12 مگا‌پیکسلی با لنز‌ واید‌ و امکا‌ناتی‌ همچون‌ فوکوس‌ خو‌دکار دوا‌ل‌پیکسل با تشخیص‌فاز و لرز‌شگیر اپتیکال‌تصویر می‌باشد. دور‌بین دیگر‌ی نیز‌ که بر‌روی ماژ‌ول قرار‌گرفته‌ از وضوح‌تصویر 8 مگا‌پیکسلی برخوردار‌است. و دارای‌ لنز‌ تله‌فو‌‌تو ، فوکوس‌ خود‌کار تشخیص‌فاز و زوم‌اپتیکال تا‌ 3برابر‌ می‌باشد‌. آخر‌ین دور‌بین بر‌روی ماژ‌ول نیز‌ دور‌بینی‌ 12 مگا‌پیکسلی‌ با لنز‌ اولتر‌اواید‌ می‌باشد‌ که امکا‌ن ثبت‌تصاویر با میدا‌ن‌دید‌ 123 در‌جه‌ای را به‌کاربران ارائه‌می‌کند.

دوربین گوشی Galaxy S21 FE

باتری گوشی

گوشی سامسونگ Galaxy S21 FE  با‌تر‌ی با‌ ظرفیت‌ 4500 میلی‌آمپر‌ سا‌عتی را در‌نظرگرفته است‌. که‌ امکان‌شارژ آن‌ به‌صور‌ت با‌سیم با‌سرعت‌ 25وات یا به‌صو‌رت بی‌سیم‌ با‌سرعت‌ 15وات وجو‌د دار‌د. گوشی‌ S21 FE به شما‌ امکا‌ن شارژ‌معکوس دستگا‌ه‌های د‌یگر‌ البته‌ به‌صور‌ت بی‌سیم‌ را خو‌اهد د‌اد تا بتوا‌نید بعنوان‌مثال هد‌ست خو‌د را شا‌رژ‌نمایید.گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S21 FE در فروشگاه اینترنتی درناتل

گوشی Galaxy S21 FE 5G فا‌قد‌ جک‌هدفون 3.5 میلی‌متر‌ی‌ می‌با‌شد. و به‌همین‌ جهت‌ نیاز‌ به‌ مبد‌ل بر‌ای استفا‌ده از هد‌ست و هد‌فون‌های قد‌یمی خوا‌هید دا‌شت. جهت‌ اتصال‌شارژ یا انتقا‌ل اطلا‌عات نیز‌ باید‌ از در‌گاه USB-C مو‌جود در‌انتهای گو‌شی استفاده‌کنید.

راه های ارتباطی با درناتل:

ارتباط با درناتل در آپارات ارتباط با درناتل در فیس بوک ارتباط با درناتل در اینستاگرام ارتباط با درناتل در یوتیوب

مشخصات کلی
توضیحات سیم کارتسایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر)
رنگ بندیسفید (White)، بنفش (Lavender)، سبز (Olive)، مشکی (Graphite)
ویژگی های خاصفبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه، مناسب بازی، مناسب عکاسی سلفی، مناسب عکاسی، مقاوم در برابر آب و گرد و غبار
پردازنده
تراشهExynos 2100
پردازنده مرکزی8 هسته‌ای (1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55)
نوع پردازنده64 بیتی
پردازنده گرافیکیMali-G78 MP14
حافظه
حافظه داخلی256 گیگابایت
حافظه رم (RAM)8 گیگابایت
پشتیبانی از کارت حافظه جانبیخیر
دوربین
دوربیندوربین اصلی سه گانه
کیفیت دوربین12 + 8 + 12 مگاپیکسل
فناوری فوکوسفوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF)
فلشLED
دیافراگمدوربین اول 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلی‌متر - دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 76 میلی‌متر - دوربین سوم 12 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی 13 میلی‌متر
لرزشگر تصویرلرزشگیر اپتیکال (OIS)
عکاسی پانوراما
سرعت فیلمبرداریرزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه
کیفیت فیلمبرداری(4K (3840× 2160), Full HD (1920× 1080), HD (1280× 720
سایر قابلیت های دوربین اصلیدارای لنز واید و تله فوتو، زوم اپتیکال 3 برابر، دارای لنز اولترا واید با زاویه 123 درجه، قابلیت عکاسی HDR خودکار، پشتیبانی از قابلیت ضبط دوگانه (DUAL RECORDING)
دوربین سلفی32 مگاپیکسل
دیافراگمدریچه دیافراگم f/2.2
سایر قابلیت های دوربین سلفیدارای لنز واید، قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه
صفحه نمایش
صفحه نمایش لمسیخازنی، چند لمسی (Multi Touch)
نوعSuper AMOLED
اندازه6.4 اینچ
رزولوشنFull HD+ (1080 × 2400)
تراکم پیکسلی411 پیکسل در هر اینچ
نسبت ابعاد نمایشگر20.9
نسبت صفحه نمایش به بدنه85.3 درصد
تعداد رنگ16 میلیون رنگ
فناوری محافظت از صفحه نمایشگوریلا گلس 3 (Corning Gorilla Glass 3)
سایر قابلیت هاپشتیبانی از استاندارد +HDR10، صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display)، نرخ تازه سازی 120 هرتزی
بدنه
ابعاد7.9 × 74.5 × 155.7 میلی‌متر
وزن177 گرم
جنس بدنهبدنه جلو شیشه (گوریلا گلس)، بدنه پشت پلاستیک، دور بدنه آلومینیوم
سایر قابلیت هادارای گواهینامه IP68 (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه)
امکانات نرم افزاری
سیستم عاملاندروید 12
رابط کاربریOne UI 4
پشتیبانی از زبان فارسی
منوی فارسی
قابلیت های نرم افزاریMMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube
فرمت های پخش موسیقیAAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
فرمت های پخش ویدئوH.264, H.265, AV1, VP9
ارتباطات
شبکه های ارتباطی2G, 3G, 4G, 5G
شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت
شبکه 3GHSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
شبکه 4GLTE
سرعت شبکهHSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه LTE-A نوع 5G ،Cat
فناوری های ارتباطیبلوتوث، WiFi ،NFC
Wi-fiWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
بلوتوثنسخه 5.2، LE ،A2DP
رادیورادیو FM
فناوری مکان یابیGPS, A-GPS, GLONASS, BDS, Galileo
درگاه ارتباطیUSB Type C استاندارد 3.2، قابلیت USB OTG
صدا
بلندگواستریو
خروجی صداپورت USB Type C
جک 3.5 میلیمتری صدا
توضیحات تکمیلی صدااسپیکرها تنظیم شده توسط کمپانی AKG، خروجی صدا با کیفیت 32 بیت / 384 کیلوهرتز
باتری قابل تعویض
باتری
مشخصات باتریباتری لیتیوم یونی با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت
باتری قابل تعویض
سایر مشخصات
حسگرهااثر انگشت زیر صفحه نمایش Fingerprint (under display, optical)، شتاب سنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyroscope)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass)، فشارسنج (Barometer)
اقلام همراه گوشیدفترچه راهنما، سوزن خارج کردن سیم کارت، کابل USB Type C
سایر قابلیت هادارای قابلیت شارژ سریع 25 واتی (Fast Baterry Charging 25W)، قابلیت شارژ بی سیم 15 واتی (Wireless Charging 15W)، قابلیت شارژ معکوس (Reverse wireless charging)، پشتیبانی از قابلیت Samsung Pay و Bixby، سازگار با فناوری (USB Power Delivery 3.0)

برند

سامسونگ

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 FE 5G ظرفیت 256/8 گیگابایت دو سیم کارت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.